ΣΉΜΕΡΑ ΓΙΑ ΠΡΏΤΗ ΦΟΡΆ ΣΤΗΝ ΚΑΒΆΛΑ ΞΕΚΙΝΟΎΝ ΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ