Πρόγραμμα προπονήσεων

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

15:30-16:30 15:30- 16:30 15:30-16:30