<<ΦΙΛΙΠΠΕΙΑ 2015>> 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Ο ΟΘΑΚ Καβάλας διοργανώνει την 3η Ημερίδα Προαγωνιστικών Κατηγοριών <<ΦΙΛΙΠΠΕΙΑ2015>>