Η πρώτη συμμετοχή της Καβάλας στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Συγχρονισμένης Κολύμβησης

Η πρώτη συμμετοχή της Καβάλας στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Καλλιτεχνική Συγχρονισμένη Κολύμβηση- ΟΘΑΚ . Μόνο περηφάνια