Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Θ.Α.Κ. ενημερώνει τα μέλη του, ότι την Τετάρτη 6.10.2021 στις 17:00 συγκαλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μελών στα γραφεία του Ομίλου. Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα επαναληφθεί στις 18:00 της ίδιας ημέρας.